fbpx

Punkty odbioru przesyłek w Polsce

hand holding a box or parcel next to a self service post terminal. contactless delivery. automatic shipping machine.

Od kilku lat punkty odbioru przesyłek w dynamiczny sposób rozwija się, a spowodowane to jest zwiększającą się popularnością rynku e-commerce. Punkty odbioru przesyłek w Polsce    Z raportu ExpertSender wynika, że w 2020 roku ponad 79% Polaków, którzy mieli dostęp do internetu (a jest ich 85% w skali całego kraju) zrobiło zakupy przez internet. Do… Czytaj dalej Punkty odbioru przesyłek w Polsce

Czym jest rynek KEP?

Czym jest rynek KEP?

Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych oraz pocztowych, w skrócie KEP, już od wielu lat notuje nieustanny rozwój. Jego przyrost wartości przewyższył pułap 17 miliardów złotych. Tak wynika z najnowszego raportu „Polish CEP Report 2022”. Przyglądnijmy się zatem szczegółom. O rynku KEP Historia rynku KEP jest dosyć długa, gdyż sięga początku XX wieku. Wówczas to w USA… Czytaj dalej Czym jest rynek KEP?

Czym jest omnichannel?

Omnichannel - czym jest?

Omnichannel czyli wielokanałowość – to pojęcie, które staje się coraz bardziej istotne w branży e-commerce. Specjaliści w dalszym ciągu zastanawiają się nad dokładną definicją tego wyrażenia, a samo zjawisko jest już obecne w biznesie. Czym jest omnichannel?     Omnichannel to udostępnienie możliwości wyboru, kupienia i dowozu produktów przy użyciu kilku kanałów, przy czym występują… Czytaj dalej Czym jest omnichannel?

Ekologiczne doręczanie przesyłek

Ekologiczne doręczanie przesyłek

Ostatnia mila –  sformułowanie używane w branży logistycznej i spedycyjnej. Jest to o tyle istotna kwestia, że to tak naprawdę końcowy etap w procesie doręczania przesyłek. To jest ta faza, w której oczekiwana przez odbiorcę paczka wyjeżdża z magazynu by trafić pod wskazany adres. Jak ważne jest ekologiczne doręczanie przesyłek? Odpowiedź znajdziecie w tekście. Problematyczne… Czytaj dalej Ekologiczne doręczanie przesyłek

Urządzenia do odbioru przesyłek kurierskich

Ekspresowa dynamika wzrostu sektora e-commerce powoduje, że codziennie dostarczane są tysiące paczek na całym świecie. Tak potężny proces jest niezwykle skomplikowany oraz kosztowny i wymaga niestandardowych rozwiązań. Z pomocą przychodzi rozwój technologiczny, a mianowicie maszyny paczkowe, które zyskują coraz większą popularność wśród konsumentów. Poza Paczkomatami popularnego operatora, na rynku szykuje się prawdziwa rewolucja, a to… Czytaj dalej Urządzenia do odbioru przesyłek kurierskich

E-commerce to e-przyszłość

E-commerce to e-przyszłość

Ist­nieją dwie spe­cy­ficzne branże, które są połą­czone nie­ro­ze­rwalną wię­zią. Jedna z nich jest doświad­czona, o ugrun­to­wa­nych zasa­dach i tra­dy­cjach, druga nato­miast wyróż­nia się świe­żo­ścią oraz ogrom­nym poten­cja­łem moż­li­wo­ści. Branżę trans­por­tową, a także e-com­merce, bo wła­śnie o tych ryn­kach usług jest mowa, czeka jesz­cze wiele wyzwań i nie­wia­do­mych. Adap­ta­cja do bły­ska­wicz­nych transformacji oraz umie­jęt­ność zmiany postrze­ga­nia… Czytaj dalej E-commerce to e-przyszłość

Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn