fbpx

Czym jest Cross – border w logistyce?

Czym jest Cross – border w logistyce?

Cross – border w logistyce to termin odnoszący się do transportu i dostaw między krajami lub regionami. Towar przekracza wówczas granice państwowe lub administracyjne.

Czym jest Cross – border?

Cross – border w logistyce odnosi się do wszelkich procesów logistycznych, które mają miejsce w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Może to obejmować transport towarów przez granice, odprawę celną, magazynowanie oraz koordynację działań między różnymi podmiotami działającymi w różnych krajach. W przypadku Cross – border w logistyce, ważne jest aby spełnić wymagania formalne, takie jak prawo celne, certyfikaty i standardy. Wymagania są zazwyczaj ustalane przez władze krajowe lub międzynarodowe organizacje handlowe, takie jak Światowa Organizacja Handlu (WTO) czy Unia Europejska.

Czym jest Cross – border?​

Możliwości i zalety Cross – border w logistyce

Cross – border w logistyce daje wiele możliwości dla przedsiębiorstw. Cross – border pozwala przedsiębiorstwom na dotarcie do nowych rynków i klientów, co może przyczynić się do wzrostu sprzedaży i zysków. Dzięki temu, że towar jest dostarczany na inne tereny, przedsiębiorcy mogą zyskać nowe źródła dochodów i rozszerzyć swoją działalność. Cross – border w logistyce umożliwia dostęp do różnorodnych dostawców i zasobów. Może to przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. Przykładowo, przedsiębiorstwo z sektora produkcji, importując surowce z innych krajów może zyskać na tym, że kupuje surowce taniej.

Cross – border w logistyce umożliwia dostęp do innowacyjnych technologii, które nie są dostępne na lokalnym rynku. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją efektywność i konkurencyjność, wdrażając najlepsze praktyki z innych krajów. Cross – border w logistyce umożliwia przedsiębiorstwom na rozwój globalnej sieci dystrybucji. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą sprzedawać swoje produkty na całym świecie, korzystając z dostępnych infrastruktur logistycznych. Cross – border w logistyce umożliwia przedsiębiorstwom na poprawę jakości obsługi klienta. Dzięki temu, że towar może być dostarczany na tereny inne niż lokalne, przedsiębiorcy mogą zwiększyć zasięg i szybkość dostaw. Przyczyni się to do zadowolenia klientów i zwiększenia lojalności.

Możliwości i zalety Cross – border w logistyce​

Cross – border na rynku Polskim

W okresie od 2017 do 2021 roku liczba przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż elektroniczną, czyli sklepów internetowych, wzrosła o ponad trzykrotnie. Z poziomu 14 476 w 2017 roku, liczba ta osiągnęła ponad 52 300 pod koniec 2021 roku. Jak podaje badanie Strix® jedynie 10% firm z Polski, które prowadzą sprzedaż przez internet do minimum pięciu krajów, nie zdecydowało się na wejście na nowy rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badanie Strix® podaje, przedsiębiorstwa, które już mają doświadczenie w prowadzeniu działalności transgranicznej, mają znacznie prostsze zadanie w uruchamianiu procesów cross-border. 80% firm, które rozpoczęły w 2021 roku sprzedaż do innych krajów, miało już wcześniej doświadczenie na co najmniej pięciu rynkach. Firmy, które postanowiły rozszerzyć swoją sprzedaż na nowe rynki, doświadczają różnych problemów, które utrudniają szybszy rozwój sprzedaży zagranicznej. Aż 59% przedsiębiorstw, które uruchomiły działalność cross-border, wskazuje na trudności związane z organizacją logistyki jako główny problem hamujący szybszy rozwój.

Przedsiębiorstwa, które nie podjęły decyzji o uruchomieniu nowych rynków, jako główną przyczynę utrudniającą rozwój wskazują brak wystarczającej wiedzy biznesowej. Wiedzy o potencjalnych rynkach, trendach, konkurencji, zachowaniu konsumentów, mediów itp. Takie braki są uważane za główny problem dla połowy tych firm, czyli dla 50% z nich.  Przedsiębiorstwa działające na nowych rynkach oraz te, które nie funkcjonują za zagranicą zgłaszają problemy związane z wdrożeniami IT. Aż 37% z tych firm wskazało na ten powód jako najważniejszy.

Cross – border na rynku Polskim​

Cross – border globalnie

Wraz z ekspansją e-commerce tuż po wybuchu pandemii, również handel online bez granic otrzymał znaczny impuls. Jednakże, od 2022 roku konsumenci wykazują coraz mniejszą chęć do dokonywania zakupów online z zagranicy. Wynika to z kryzysu kosztów utrzymania, przez co większość z nich planuje robienie zakupów głównie na rynku krajowym. Mimo to, wartość przepływów płatności transgranicznych od konsumentów do firm wyniosła 2,8 biliona dolarów na całym świecie w 2022 roku. Rynek globalnego e-commerce transgranicznego jest także prognozowany do dziesięciokrotnego wzrostu do 2030 roku. Ameryka Północna uchodzi za jedną z najbardziej obiecujących regionów dla e-commerce transgranicznego w przyszłości.

Bez względu na to, czy chodzi o udział amerykańskich konsumentów, którzy dokonują zakupów za granicą, czy o udział rynkowy, Chiny są ulubionym krajem, z którego Amerykanie najchętniej kupują. Poza tym, Wielka Brytania, Kanada i Japonia to kolejne najpopularniejsze rynki, na których Amerykanie robią zakupy. Jednak kilka czynników może skłonić konsumentów do zrezygnowania z zakupów za granicą. W niedawnej ankiecie około dwie trzecie amerykańskich respondentów stwierdziło, że często porzuca koszyk z produktami brytyjskimi. Spowodowane to jest kosztami wysyłki, które są zbyt wysokie lub gdy dostawa trwa zbyt długo.

Cross – border globalnie​

Podsumowanie

Cross – border w logistyce daje zatem przedsiębiorstwom wiele możliwości rozwoju i ekspansji na rynki międzynarodowe. Dzięki temu, firmy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność, poprawić jakość obsługi klienta oraz pozyskać nowe źródła dochodów.

Cross - border

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemów IT w logistyce? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tekstem na blogu Świata Przesyłek.

Zobacz Więcej Artykułów
KLIENCI B2B
SP Express Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17, 48-303 Nysa
NIP: 897-188-19-64

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855034

Operator pocztowy: B-00701
Telefon: 22 122 12 18

BANK ING:
PLN: 23 1050 1490 1000 0090 3227 7262
EUR: 98 1050 1490 1000 0090 3227 7270
BIC: INGBPLPW

Regulamin
Cennik
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn