fbpx

Ekologiczne doręczanie przesyłek

Ekologiczne Doręczanie Przesyłek

Ostatnia mila –  sformułowanie używane w branży logistycznej i spedycyjnej. Jest to o tyle istotna kwestia, że to tak naprawdę końcowy etap w procesie doręczania przesyłek. To jest ta faza, w której oczekiwana przez odbiorcę paczka wyjeżdża z magazynu by trafić pod wskazany adres. Jak ważne jest ekologiczne doręczanie przesyłek? Odpowiedź znajdziecie w tekście.

Problematyczne doręczanie przesyłek

 
 

Wedle średniej, uzyskanej z przeprowadzenia 7 badań przez B. De Maere, od 20% do 25% dostaw do tzw. domu kończy się niepowodzeniem. Przesyłki, których odbiorca nie uzyskał trafiają do punktu odbioru lub wystosowywana jest kolejna próba doręczenia. Generuje to potrzebę przebycia ponownie tej samej trasy. Ekologiczne doręczanie przesyłek nie występuje zatem w tym przypadku. Istnieje możliwość określenia ram czasowych, w których kurier dostarczy przesyłkę. Nie jest idealne rozwiązanie, gdyż doręczyciel zmuszony jest przebyć drogę dłuższą, niż ta która została w optymalny sposób zaplanowana. Skutkuje to zwiększeniem emisji zanieczyszczeń. Kolejnym problemem jest fakt, że spora część kurierów pokonuje drogę nie mając w pełni załadowanego pojazdu. To również generuje emisję CO2, tlenków azotu, a także hałas. Szacuje się, że ślad węglowy spadłby o 75% gdyby zastąpić klasyczny sposób doręczania na rzecz dostaw do przesyłomatów. Zmiana emisji CO2 spadłaby wtedy o przynajmniej 0,35 kg.

Problematyczne doręczanie przesyłek

Przesyłomaty, a dostawa do domu

 
 

O wiele lepszym rozwiązaniem dla naszej planety jest możliwość doręczania paczek do przesyłomatów. Kurier, który dostarcza przesyłki do tego typu maszyn, w ciągu ośmiu godzin pracy jest w stanie dostarczyć przynajmniej 1000 paczek. W porównaniu do dostaw „do domu”, których kurier może dokonać w tym samym czasie około 75, liczba ta robi oszałamiające wrażenie. Emisja CO2, która generowana jest na jedną paczkę diametralnie spada i może być mniejsza nawet dwudziestokrotnie. Właśnie ze względu na brak ponownej dostawy. Skutkuje to polepszeniem wydajności, rozpatrując ogólnie przebieg dostawy w odniesieniu do ostatniej mili. Porównując efektywność energetyczną dostaw do domu, z tymi do automatów  przesyłkowych można zauważyć, że dzienna liczba pokonywanych kilometrów spada dwukrotnie. Zużycie paliwa przypadające na jedną paczkę także potrafi być kilkadziesiąt razy mniejsze.

 

 

Przesyłomaty, a dostawa do domu cd.

 

 

Dla środowiska to niewątpliwa korzyść. Dane te oczywiście mogą się różnić porównując obszary o różnej gęstości zaludnienia. Emisja szkodliwych substancji do atmosfery jest wyższa na obszarach o mniejszej gęstości urbanizacyjnej. W 2018 roku przeprowadzono badania, z których wynika, że dostarczenie przesyłki przez kuriera do domu wytwarza średnio od 181 g nawet do 1387 g CO2. Patrząc na badania należy przyjąć, że wynik 300 g CO2 na paczkę jest najbardziej miarodajny. Proces doręczania przesyłek do automatów, w każdych badaniach okazał się mniej emisyjny. Choć tutaj wynik uzależniony jest od odległości przesyłomatu od miejsca zamieszkania odbiorcy. Można zatem stwierdzić, że bardziej ekologiczne doręczanie przesyłek odbywa się właśnie do przesyłkomatów. Rozbudowana sieć automatów do odbioru paczek to najlepsze rozwiązanie umożliwiające ograniczenie negatywnej emisyjności. Jest to najbardziej przyjazne dla naszej planety.

 

 

Wnioski z raportu

 
 

 

Raport Green Generation podaje, że 62% osób odbiera przesyłki przy tak zwanej „okazji”. Czyli podczas powrotu z pracy, uczelni, zakupów czy spaceru z psem. Osiemnaście procent odbiorców celowo idzie do urządzenia pocztowego żeby odebrać paczkę. Podjęcie przesyłki „przy okazji” może pozwolić ograniczyć wytwarzanie zanieczyszczeń o 83%. Tezę, o mniejszej emisyjności, uwierzytelnia przypadek Austrii i Finlandii, w których udowodniono, że używanie automatów do odbioru przesyłek realnie zmniejszyło niekorzystne skutki w ekosystemie. Narodowy operator pocztowy w Finlandii wykazał, że konsumenci używający przesyłomatów są w stanie zredukować ślad węglowy o 70%. Kooperacja branży handlowej i logistycznej z sektorem publicznym – w zakresie projektowania przestrzeni miejskiej poskutkowałaby afirmatywnymi oddziaływaniami na środowisko.

 

 

Wnioski z raportu cd.

 

 

Oprócz korzyści dla planety wynikającej z tej współpracy, pożytek odczułby również sektor lokalnego handlu. Ruch pieszy i rowerowy generowałby popyt na usługi i towary oferowane w sąsiedztwie tych urządzeń. Optymalne rozmieszczenie maszyn przesyłkowych znacznie ułatwiłoby dokonywanie zwrotów, a to również pozytywnie przyczyniłoby się do redukcji CO2. Kwestią dodatkową może być połączenie chęci dbania o środowisko z ideą CPTED – czyli zapobieganiem przestępczości za pośrednictwem planowania przestrzeni środowiska. Miejsca, w których stałyby automaty (w sąsiedztwie miejsc użyteczności publicznej) poskutkowałoby zmniejszeniem się pejoratywnych zachowań w społeczeństwie.

 

Przesyłomaty, a dostawa do domu

Świadomi konsumenci

 
 

Z raportu Green Generation 2020 dowiadujemy się, że 76% kupujących jest zdania, że nabywanie produktów z dostawą do urządzenia, w którym mogą je odbierać, jest bardziej ekologiczne, niż w przypadku korzystania z usług kuriera. W odniesieniu do osób, dokonujących zakupów przy użyciu aplikacji na smartphony, odsetek ten wzrasta do 79%. Umiejscowienie automatów przesyłkowych w bliskim sąsiedztwie arterii komunikacyjnych, stacji oraz przystanków realnie może przełożyć się na wybór alternatywnych środków transportu, czyli zredukowanie emisyjności szkodliwych substancji do środowiska. Według sporej ilości osób, dostarczanie przesyłek małogabarytowych w zabytkowych obszarach miast jest nieuzasadnione i wybór przesyłomatu staję się codziennością. Najbardziej optymalnymi miejscami, w których należałoby montować urządzenia pocztowe to osiedla mieszkalne, stacje benzynowe, węzły przesiadkowe czy centra biznesowe.

Świadomi konsumenci cd.

Duża ilość automatów paczkowych dla logistyki miast może być impulsem do zmian środków transportu na bardziej ekologiczne. Doręczanie przesyłek przy użyciu pojazdów z napędem elektrycznym jest według odbiorców najlepszym środkiem w zbalansowanej logistyce. Jednorazowe dostarczenie paczki do urządzenia, a nie do domu pozwala zaoszczędzić około 250 g CO2. W 2018 roku Polakom doręczono 476 mln przesyłek, z czego 86 mln trafiło właśnie do automatów paczkowych. Każdy kolejny jeden procent paczek umieszczanych w maszynach do odbioru przesyłek, pozwala ominąć emisję CO2 o ponad 1000 ton. Dla uplastycznienia, to tyle co jest w możliwości pochłonąć las o powierzchni 60 ha. Chyba zatem warto zadbać o środowisko?!

Świadomi konsumenci

Nowoczesna poczta – Poczta 2.0, a ekologiczne doręczanie przesyłek

 
 

Najnowszy produkt Polskiej Grupy Pocztowej i Świata Przesyłek, czyli Nowoczesna poczta – Poczta 2.0 to innowacyjne urządzenie jakiego brakowało na rynku. Nowatorskie, gdyż zostało zaprojektowane by swoją funkcjonalnością dbać o środowisko. Zasada działania Nowoczesnej poczty została oparta o używanie wymiennych magazynków i znajdujących się w środku tacek wielokrotnego użytku. Przyczynia się to do sporej redukcji materiałów używanych przy produkcji opakowań. Rozwiązanie oparte na zastosowaniu wymiennych tacek z granulatu ABS sprawia, że klienci są w stanie wysyłać różnego rodzaju produkty bez zastosowania dodatkowego opakowania takiego jak karton, folia stretch czy taśma. Pozbycie się, zbędnych od teraz, dodatków do przesyłek, w zauważalny sposób poprawi dbanie o naszą planetę, gdyż nie będą generowane kolejne plastiki, które jak wiadomo, rozkładają się przez wiele lat, niszcząc tym samym ekosystem Ziemi.

Poczta 2.0

Dbaj o środowisko już dziś

 
 

W interesie każdego podmiotu działającego na dowolnym rynku powinno być opracowanie możliwie jak najlepszych schematów, które oprócz zysków ekonomicznych, przełożą się na realną poprawę sytuacji w przyrodzie. Polska Grupa Pocztowa i Świat Przesyłek, mając na uwadze dbanie o środowisko, realizuje i realizować będzie działania idące w zgodzie z ekosystemem. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat co to jest omnichannel? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tekstem na blogu Świata Przesyłek.

Dbaj o środowisko już dziś

Infografika

Ekologiczne Doręczanie Przesyłek
Zobacz Więcej Artykułów
KLIENCI B2B
SP Express Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17, 48-303 Nysa
NIP: 897-188-19-64

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855034

Operator pocztowy: B-00701
Telefon: 22 122 12 18

BANK ING:
PLN: 23 1050 1490 1000 0090 3227 7262
EUR: 98 1050 1490 1000 0090 3227 7270
BIC: INGBPLPW

Regulamin
Cennik
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn