fbpx

IT w logistyce cz.2

IT w logistyce cz.2

Systemy informatyczne są nieodzownym elementem w dzisiejszej logistyce. IT w logistyce umożliwia skuteczne zarządzanie przepływem towarów i informacji.

Systemy pozwalają na skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi. Dzięki nim można szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów. Systemy IT w logistyce umożliwią także minimalizowanie kosztów i poprawę efektywności działań logistycznych.

System SCM

System SCM (Supply Chain Management) to system planowania oraz optymalizacji dostaw. Jest on skonstruowany z zestawu aplikacji, które są ze sobą skonsolidowane, a które obsługują sfery logistyczne. Programy te umożliwiają nadzór nad usługami, produktami oraz informacjami. SCM traktowany jest jako uzupełnienie systemu ERP i przy wrażaniu Supply Chain Management należy pamiętać o tym, że trzeba go wcielić w środowisko ERP. Enterprise Resource Planning zespala wszystkie informacje w pojedynczym programie, a indywidualne programy w systemie SCM traktują ERP jako bazę najnowszych danych. Istnieją dwa rodzaje systemów SCM. Pierwszy z nich to wewnętrzny i procesy odbywające się w nim związane są z produkcją, dystrybucją i zaopatrzeniem. Drugi to zewnętrzny, który łączy firmę z klientami i dostawcami. Zastosowanie systemu SCM przez firmę pozwala sprężyście i efektywnie wpływać na dostawców i konsumentów oraz angażować ich w planowanie i wykonywanie procesów.

Supply Chain Management ułatwia przewidywanie ukazujących się sposobności na rynku i odszukanie w nim niezagospodarowanych płaszczyzn. Pozwala także ustrzec się pomyłek, które w perspektywie mogą okazać się kosztowne. Ideą systemu SCM jest wytworzenie korzystniejszego łańcucha dostaw. Koncentruję się na przebiegu kontroli przesyłu towarów, finansów, a także informacji. Niewątpliwą zaletą stosowania systemu SCM jest pozyskanie drobiazgowych danych o wymogach i potrzebach konsumentów, a także o zapotrzebowaniu rynku. Informacje, które spływają do systemu są gromadzone oraz unifikowane i następnie przekazywane kontrahentom w celu przetwarzania ich. SCM w bardzo szybki sposób alarmuje o aktualizacjach w przebiegu łańcucha dostaw. Pozwala to na bieżąco dokonywać zmian w przebiegu logistycznym. Supply Chain Management pomaga w działaniach w obszarze biznesu w internecie, poprzez kooperację z dostawcami, konsumentami i partnerami. Przekłada się to na coraz to wyższą satysfakcję wśród klientów. SCM wykazuje lepszą skrupulatność w tworzonych prognozach, gdyż bierze pod uwagę, oprócz danych archiwalnych, aktualnie zmieniające się okoliczności.

System SCM​

System ERP

System ERP służy do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Za jego pomocą firmy są w stanie przeprowadzić proces automatyzacji elementarnych procesów, a także administrować nimi. To w konsekwencji przerodzi się w zwiększoną oraz bardziej optymalną produktywność. ERP kontroluje przesył informacji w procedurach biznesowych. W tego typu oprogramowaniu konsorcjum jest w stanie wykonywać operacje na płaszczyźnie finansów, zasobów ludzkich, produkcji, łańcuchów dostaw oraz raportowania. Początki systemu ERP sięgają lat 60. XX wieku – wtedy to premierę miały systemy IC (Inventory Control). Rozwój IC spowodował pojawienie się systemów MRP oraz MRP II, a to końcowo poskutkowało powstaniem Enterprise Resource Plann. Nowoczesne systemy ERP oprócz przytaczanej funkcjonalności oferują ponadto możliwości wdrażania, ulepszone rozwiązania dotyczące zabezpieczeń i ochrony prywatności. Cechą wyróżniającą ten system jest kompleksowa postawa wobec wspierania zarządzania firmą. Zastosowanie systemu ERP jest konieczne by firma mogła w pełni zintegrować się z łańcuchem dostaw. 

Możliwe jest to dzięki powiązaniu zgromadzonych danych informacyjnych. Zasoby te wywodzą się poszczególnych obszarów w działalności przedsiębiorstwa i w systemie ERP są przetwarzane. Powiększenie efektywności działań gospodarczych odbywa się dzięki pomniejszonej ilości zapasów i dokładniejszym użyciu posiadanych zasobów. System ERP oprócz zbierania danych oferuje możliwość tworzenia prognoz, które mogą być bardzo istotne w prowadzeniu firmy. Komfort pracy z system ERP jest również istotny. Można go obsługiwać na różnych urządzeniach – telefon, tablet, kolektor danych. Dzięki możliwości integracji z Office, pracownicy mogą w prostszy sposób wysyłać e-maile oraz mieć dostęp do danych z poziomu maila. Mogą także eksportować i importować dane z Excela. Wyróżniamy trzy modele implementacji systemu ERP. Są nimi cloud system, czyli rozwiązanie oparte o chmurę, on premise (instalacja na firmowych serwerach) oraz hybrydowe, które łączy dwie pierwsze instalacje.

System ERP​

System CRM

System CRM, z angielskiego Customer Relationship Management, służy do zarządzania relacjami z klientem. Jest on połączeniem różnych koncepcji i sposobów, dzięki którym możliwe jest budowanie długofalowych relacji z klientami. Zastosowanie systemu CRM przyczynia się do powiększenia wydajności, a także redukcji ponoszonych kosztów. Historia jego sięga lat 90. XX wieku kiedy to Siebel Systems, w 1993 r. zaprojektował pierwszy produkt CRM. Proces obsługi relacji z klientami opiera się w największym stopniu na zbudowaniu zaufania wobec przedsiębiorstwa, a to skutkuje zwiększeniem rentowności. System CRM można analizować według dwóch wymiarów. Pierwszy jako zestawienie strategii i metod wykorzystywanych przez firmę do obsługi klientów. Drugi, już jako samo rozwiązanie IT, które wspiera wykonywanie przytaczanych zadań. Można zatem stwierdzić, że system CRM to system łączący strategię z systemem informacyjnym, który umożliwia jego realizację. 

Rejestr klientów, klasyfikowanie danych kontaktowych kontrahenta oraz zarządzanie przeprowadzanymi procesami to funkcjonalność systemów CRM. Customer Relationship Management możemy podzielić na trzy kategorie: operacyjny CRM (front-office), analityczny CRM (back-office) oraz komunikacyjny / interakcyjny CRM. Operacyjny CRM dotyczy doskonalenia procesu komunikowania się z klientem, gdyż zaimplementowana w nim jest możliwość ewidencji złożonych zamówień. Oferuje on równie możliwość wystawiania faktur i rachunków, kształtowanie oferty i nadzorowanie nad sprzedażą. Customer Relationship Management pomaga w kontakcie z klientami, a także ujęte w nim są informacje o wykonanych transakcjach. Zbieranie informacji o kliencie umożliwia przeprowadzenie analizy, która zobrazuje potrzeby kontrahenta. Analityczny CRM składa się z nietransakcyjnej bazy danych, a także oprogramowanie z zakresu marketingu oraz sprzedaży. Uzyskanie precyzyjnych informacji pozwala na uproszczenie procesy decyzyjnego.

Korzyści z zastosowania CRM

Analityczny CRM umożliwia kreować ofertę opierając się na precyzyjnej analizie i odczytowi danych. Na ich podstawie generowany jest raport. Komunikacyjny / interaktywny system CRM to rozwiązanie pozwalające na bezpośredni kontakt z klientem. Odbywa się on przy pomocy przykładowo telefonu lub e-mailu. Proces ten najbardziej wpływa na budowanie prawidłowych relacji z klientami, a to przynosi wymierną korzyść. Połączenie omawianych wyżej trzech modułów tworzy właściwy system CRM, który poprzez optymalne utrzymywanie kontaktu z klientem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie firmy. Głównymi korzyściami są nie tylko budowanie i przyrost lojalności oraz zadowolenia, ale również usprawnieniu ulega efektywność w kontaktach. Następstwem tego jest wzrost efektywności w przeprowadzaniu procesów produkcyjnych, a to poprawia rentowność konsorcjum.

System CRM​

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rynku e-commerce we Włoszech? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tekstem na blogu Świata Przesyłek.

 

Zobacz Więcej Artykułów
KLIENCI B2B
SP Express Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17, 48-303 Nysa
NIP: 897-188-19-64

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855034

Operator pocztowy: B-00701
Telefon: 22 122 12 18

BANK ING:
PLN: 23 1050 1490 1000 0090 3227 7262
EUR: 98 1050 1490 1000 0090 3227 7270
BIC: INGBPLPW

Regulamin
Cennik
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn