fbpx

IT w logistyce cz.3

IT w logistyce cz.3

Współcześnie, systemy informatyczne są niezwykle ważnym aspektem logistyki. Dzięki IT w logistyce, zarządzanie przepływem towarów i informacji jest skuteczne.

Systemy te pozwalają na efektywne prowadzenie procesów logistycznych. Pozwalają na zarządzanie relacjami z dostawcą, reagowanie na zapotrzebowanie klientów, a także na zarządzania cyklem życia produktu lub łańcucha dostaw.

IT w logistyce - System SRM

SRM, czyli z języka angielskiego Supplier Relationship Management – zarządzanie relacjami z dostawcą. To rodzaj systemu umożliwiający dwustronną implementację oraz przesył danych pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcami. To oprogramowanie z dziedziny e-logistyki, a sam system działa na zasadzie korzystania z internetu oraz informatycznych systemów. Jego głównym założeniem jest usprawnienie łańcucha dostaw dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych procedur logistycznych. Kolejną istotną kwestią systemu SRM jest dokonanie uporządkowania kontaktów, a także udoskonalenie planów zakupowych. Supplier Relationship Management asystuje przy funkcjonowaniu przebiegu dostaw na każdym jej etapie. Począwszy od sformułowania źródła dostaw, a skończywszy na dołączeniu dystrybutora do nawiązania kooperacji. Głównymi zaletami zastosowania systemu SRM jest holistyczne podejście do przeglądu ofert oraz wybór najlepszego dostawcy. Dostawcy,  który w swojej ofercie posiada produkt zgodny z bieżącym zapotrzebowaniem. To znacząco poprawi wydajność całego łańcucha dostaw.

Kolejną istotną zaletą SRM jest zredukowanie ponoszonych wydatków operacyjnych, poprzez zautomatyzowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Omawiany system nadzoruje oraz administruje przebieg dokonywania zamówień oraz dostaw. Zmniejsza czas potrzebny na przeprowadzenie łańcucha dostaw, a to wymiernie przekłada się na dotrzymywanie wyznaczonych terminów. SRM dzięki swojej specyfikacji służy również do kształtowania lojalności i wzmacnianiu pozytywnej relacji z dystrybutorami. Pozwala także na odpowiednią ocenę dostawców pod kątem prezentowanej przez nich jakości świadczenia usług. Nie można również zapomnieć, że SRM umożliwia wgląd dostawcom do stanów magazynowych oraz do terminu dostawy do miejsca docelowego. Wadą, przynajmniej w początkowej fazie implementacji systemu SRM, mogą okazać się duże koszty oraz ryzyko utraty dotychczasowych kontaktów biznesowych, na rzecz nowo pozyskanych.

IT w logistyce - System PLM

IT w logistyce - System APS

APS czyli Advanced Planning and Scheduling jest systemem, który działa w oparciu o połączenie internetowe. Sam w sobie jest niejako rozwinięciem systemów MRPII. System ten gwarantuje jeszcze szybszy odzew łańcucha dostaw na przekształcające się zapotrzebowanie klientów oraz nieoczekiwane złożenie zamówienia. Ciekawą funkcjonalnością tego systemu jest możliwość integracji planów produkcyjnych z planami dystrybucyjnymi. Wcześniej tego typu możliwość oferował system LRP. Advanced Planning and Scheduling polepsza obsługę klientów, a także jest w stanie doprowadzić do zmniejszenia poziomu zapasów. Można zatem stwierdzić, że APS wspiera kształtowanie i wcielanie czynności z zakresu dystrybucji oraz wytwarzania. System APS składa się z czterech modułów z zakresu planowania. Pierwszy służy do strategicznego planowania sieci, drugi przeprowadza kontrolę planów dystrybucji, produkcji oraz zaopatrzenia. Trzeci moduł zawiązany jest z tworzeniem harmonogramu produkcyjnego oraz zaplanowaniem go, a czwarty działa przy rozplanowaniu procesu dystrybucji oraz transportu.

Funkcjonowanie systemu APS opiera się na mocy obliczeniowej komputerów. Zapewnia w tym samym momencie możliwość tworzenia harmonogramów i zważanie na ilość zapasów, nowe zamówienia, również na posiadane możliwości produkcyjne. Do jednego z najważniejszych zadań systemu APS jest zapewnienie korzystniejszego zaplecza oraz urzeczywistnienie przeprowadzenia sprawnego przesyłu informacji i środków pieniężnych. Jest to osiągalne dzięki posiadaniu najświeższych informacji i właściwym analizom. Możliwości systemu APS są naprawdę sporę. W odniesieniu do procesu opracowywania popytu, APS kalkuluje wymaganą ilość materiałów, czy rokowania sprzedażowe. Advanced Planning and Scheduling w sferze dystrybucji tworzy model opierający się na popycie wśród klientów. APS umożliwia osiągnięcie harmonii między kosztami – tymi ponoszonymi przez sferę produkcji, magazynu, skończywszy na kliencie.

IT w logistyce - System APS

IT w logistyce - System PLM

PLM – z języka angielskiego – Product Lifecycle Management to system zarządzania cyklem życia produktu lub łańcucha dostaw. Definiuje koncepcję kierowania produktem we wszystkich etapach występowania go na rynku – począwszy od wdrożenia, skończywszy na jego agonii rynkowej. PLM jest głównym zbiorem, który aktualizowany jest przez oprogramowanie służące do różnych celów, między innymi przez systemy pomiarowe. PLM zawiera informacje związane z wieloma aspektami takimi jak dokumentacja, wymagania produktów, niezbędnych części czy kart zmian konstrukcyjnych i technologicznych. Współczesne łańcuchy dostaw przybierają globalny charakter. Spora część firm dostrzega, że sprzedając produkty, czy też usługi, potrzebują oprogramowania PLM wykorzystującego możliwości obliczeniowe chmury. Tego typu oprogramowanie pomaga dopasować się do zachodzących zmian i pozwala na jeszcze szybszą reakcje na nie. Najnowsze oprogramowanie Product Lifecycle Management umożliwia wykonanie szybkiego przekształcenia prowadzonej działalności. Gdyż dysponuje cyfrowymi podstawami oraz zbiorem informacji o produktach oferowanych przed konsorcjum. Przyczynia się do stworzenia wszechstronnej strategii intensyfikacji łańcucha dostaw i samych produktów.

Dostosowanie zachodzących procesów w biznesie do systemu PLM powoduje poprawę w synchronizacji cyklu wartości produktów ze skonsolidowanym rozplanowaniem biznesowym i urzeczywistnieniem łańcucha dostaw. Efektem jest szybsze wdrożenie usprawnień metodyki i innowacji. W przeszłości system PLM został stworzony jako instrument marketingowy i produkcyjny. Jako pierwszy PLM użyło konsorcjum American Motors Corporation przy procesie rozwijania Jeepa Grand Cherokee w 1985 roku. System PLM upraszcza współdziałanie wewnętrzne i zewnętrzne poprzez konsolidowanie danych, przepływów pracy, ludzi oraz systemów biznesowych. System PLM działa na takiej zasadzie, że jeżeli pracownik wprowadzi zmianę w łańcuchu, to jest ona zauważalna przez pozostałych pracowników. Dzięki zastosowaniu PLM firmy są w stanie zyskać prymat nad konkurencją przy koincydencyjnym powiększaniu zadowoleniu klientów. Omawiamy system przynosi redukcję ponoszonych kosztów, przy jednoczesnym wdrażaniu innowacji. Redukuje błędy dzięki akumulowaniu najświeższych danych w jednym miejscu. PLM zmniejsza czas potrzebny na wdrożenie produktu lub łańcucha dostaw, a to powoduję poprawę jakości i zintensyfikowanie produktywności firmy.

IT w logistyce - System PLM

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rynku e-commerce w Polsce? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tekstem na blogu Świata Przesyłek.

Zobacz Więcej Artykułów
KLIENCI B2B
SP Express Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17, 48-303 Nysa
NIP: 897-188-19-64

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855034

Operator pocztowy: B-00701
Telefon: 22 122 12 18

BANK ING:
PLN: 23 1050 1490 1000 0090 3227 7262
EUR: 98 1050 1490 1000 0090 3227 7270
BIC: INGBPLPW

Regulamin
Cennik
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn