fbpx

Outsourcing łańcucha dostaw

Outsourcing łańcucha dostaw

Outsourcing łańcucha dostaw polega na angażowaniu zewnętrznej firmy logistycznej w celu kierowania, poprawiania i optymalizowania procesów związanych z przemieszczaniem towarów.

Czym jest outsourcing łańcucha dostaw

Outsourcing oznacza przekazanie jednego lub więcej procesów biznesowych do zewnętrznego dostawcy. Polega on również na korzystaniu z usług oferowanych przez inną firmę w celu prowadzenia działalności. W kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, outsourcing polega na przekazaniu procesów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw zewnętrznym usługodawcom. Dzięki temu przedsiębiorstwa e-commerce mogą przenieść odpowiedzialność za żmudne zadania związane z e-commerce na inną organizację. Pozwala im to zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć wydajność całego łańcucha dostaw.

Właściwe określenie strategii outsourcing​

Właściwe określenie strategii outsourcing

Aby właściwie ocenić swoją strategię outsourcingu należy podzielić działania na dwa rodzaje: pionowe i poziome. Powinno się rozpatrywać pionowe działania jako o procesy, takie jak zaopatrzenie, produkcja lub zarządzanie logistyką. Z drugiej strony, poziome działania odnoszą się do różnych działań, taktyk i narzędzi, które umożliwiają i ułatwiają pionowe działania. Należy do nich koordynacja, codzienna realizacja, projektowanie lub strategia technologiczna. Pionowe zarządzanie łańcuchem dostaw odnosi się do procesów, które bezpośrednio dodają wartość do końcowego produktu. Przykładowymi sektorami branżowymi są zaopatrzenie, produkcja i zarządzanie logistyką. Poziome zarządzanie łańcuchem dostaw to natomiast działania, narzędzia lub taktyki, które umożliwiają lub usprawniają pionowy łańcuch dostaw. Poziomy mogą mieć charakter strategiczny, na przykład projektowanie sieci lub integracja technologii informatycznych. Poziomy mogą również mieć charakter taktyczny, jak na przykład koordynacja działań lub zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi.

Czym jest outsourcing łańcucha dostaw​

Rola outsourcingu w zarządzaniu łańcuchem

Badania przeprowadzonego przez Deloitte wskazują, że 79% firm, które posiadają bardzo efektywne łańcuchy dostaw, osiąga nadprzeciętne przychody. Dodatkowo, firmy z tak zoptymalizowanymi łańcuchami dostaw mają cykle gotówkowe, które są 3 razy szybsze, a także niższe koszty łańcucha dostaw o 15%. Dzieje się tak przy zachowaniu jedynie 50% poziomu zapasów w porównaniu do swoich konkurentów, którzy mają nieoptymalne łańcuchy dostaw. Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie dla sprawnej działalności biznesowej i zadowolenia klientów. Jest to związane z koniecznością utrzymania optymalnych poziomów zapasów, zapewnienia szybkiej i niezawodnej realizacji zamówień klientów.

Dzięki usługom firm zajmujących się outsourcingiem, firmy mają teraz możliwość skoncentrowania się głównie na swoich podstawowych kompetencjach. Zamiast poświęcać czas i zasoby na logistykę. Doświadczone firmy powierzają zarządzanie łańcuchem dostaw profesjonalistom, co przynosi wiele istotnych korzyści, umożliwiając lepsze przygotowanie do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Niezawodni zewnętrzni dostawcy usług logistycznych podejmują się trudności związanych z zarządzaniem siecią łańcucha dostaw. Umożliwia to rozwijanie lepszych produktów/usług, generowanie nowych pomysłów, wprowadzanie na rynek i umacnianie relacji z klientami.

Rola outsourcingu w zarządzaniu łańcuchem​

Korzyści płynące z zastosowania outsourcingu

Efektywne SCM może prowadzić do obniżenia kosztów, zwiększenia rentowności i poprawy satysfakcji klientów. Jednak niewłaściwe zarządzanie jednym ogniwem może mieć negatywny wpływ na resztę łańcucha dostaw, przynosząc firmom straty finansowe i niezadowolenie klientów. Ze względu na ryzyko nieefektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, wiele firm decyduje się na outsourcing różnych etapów łańcucha dostaw. Outsourcing w łańcuchu dostaw dostarcza firmom możliwości, rozwiązania i specjalistyczną wiedzę, których wypracowanie zajęłoby wiele lat i znaczne nakłady finansowe. Wiedza, którą wniosą, może być niezwykle cenna, zwłaszcza jeśli są specjalistami w danej branży, regionie i sektorze. Dodatkowo, korzystają z narzędzi doskonałości operacyjnej, które pomagają zwiększyć efektywność i wydajność operacji biznesowych.

Realizacja działań związanych z łańcuchem dostaw wiąże się z znacznymi kosztami związanymi z infrastrukturą, ogólnymi wydatkami i zatrudnieniem personelu. Te wydatki operacyjne i kapitałowe mogą szybko narastać i znacznie wpłynąć na rentowność firmy, jeśli nie zostaną odpowiednio zarządzane. Często bardziej opłacalne jest przekazanie działań związanych z łańcuchem dostaw wiarygodnej firmie trzeciej niż próba ich realizacji samodzielnie. Oszczędności mogą być jeszcze większe, jeśli łańcuch dostaw zostanie powierzony zagranicznemu partnerowi. Zadowolenie klienta jest kluczowe dla każdego trwałego i długoterminowego przedsięwzięcia biznesowego. Można je osiągnąć tylko wtedy, gdy łańcuchy dostaw działają w optymalny sposób. Przekazanie funkcji doświadczonemu partnerowi poprzez outsourcing pomaga zmniejszyć ryzyko nieefektywnego łańcucha dostaw. Dostawcy zewnętrzni posiadają lepsze zasoby ludzkie, technologię i efektywne procesy, umożliwiając płynne i wydajne przeprowadzanie wszystkich działań w łańcuchu dostaw.

Korzyści płynące z zastosowania outsourcingu​

Outsourcing – elastyczność i ograniczenie ryzyka

Lepsze wyposażenie dostawców zewnętrznych w narzędzia i technologie do zarządzania łańcuchami dostaw, powoduje możliwość elastycznego reagowania na zmienne warunki rynkowe. Ich zasoby i wiedza są niezwykle cenne, zwłaszcza w przypadku konieczności skalowania produkcji zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów. Współpraca z partnerami zewnętrznymi w łańcuchu dostaw może przyczynić się do uzyskania lepszej przejrzystości, bezpieczeństwa i kontroli. Mowa tutaj o obszarach takich jak zgodność, jakość, czas realizacji i poziomy zapasów. Ta większa przejrzystość umożliwia identyfikację obszarów ryzyka i podejmowanie proaktywnych działań w celu złagodzenia potencjalnych skutków. Można współpracować z partnerem łańcucha dostaw w celu skrócenia czasu realizacji, przygotowania do audytów i zabezpieczenia dostawców alternatywnych.

Outsourcing – elastyczność i ograniczenie ryzyka​

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozszerzonej rzeczywistości w logistyce? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tekstem na blogu Świata Przesyłek.

Zobacz Więcej Artykułów
KLIENCI B2B
SP Express Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17, 48-303 Nysa
NIP: 897-188-19-64

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855034

Operator pocztowy: B-00701
Telefon: 22 122 12 18

BANK ING:
PLN: 23 1050 1490 1000 0090 3227 7262
EUR: 98 1050 1490 1000 0090 3227 7270
BIC: INGBPLPW

Regulamin
Cennik
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn