fbpx

Przemysł 4.0 a logistyka

Przemysł 4.0 a logistyka

Współczesne innowacje technologiczne mają skuteczny wpływ na sposób funkcjonowania pracy, zarządzanie poszczególnymi fazami produkcji oraz przesyłkę produktów. Jak przemysł 4.0 wpływa na logistykę?

Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to określenie dla kompleksowej cyfrowej transformacji. Obejmuje nie tylko wprowadzenie technologii cyfrowych na linie montażowe, ale również wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych do przekształcenia całych modeli biznesowych. Dotyczy to zarówno tworzenia inteligentnych fabryk, które potrafią przeprowadzać analizę danych w czasie rzeczywistym, jak i implementacji zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych. Czwarta rewolucja przemysłowa skupia się na dostarczaniu realnej wartości i korzyści dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Przemysł 4.0 oferuje przedsiębiorstwom szereg korzyści. Integracja zaawansowanych technologii w celu zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych stanowi jedno korzyści. Głównym celem Przemysłu 4.0 jest wspieranie producentów w osiąganiu bardziej zrównoważonego rozwoju, większej odporności i produktywności. Według badania McKinsey z 2019 roku, uważane jest to za najważniejszy priorytet przez 68% ankietowanych producentów. Od tego czasu wiele firm przemysłowych przyjęło technologie Przemysłu 4.0 w swoich przedsiębiorstwach. Producenci dążyli do stworzenia inteligentnej fabryki dla swojej działalności.

Czym jest Przemysł 4.0?​

Przemysł 4.0 a logistyka

Przemysł 4.0 w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw odnosi się do rozwoju i integracji technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze przemysłowym. Jego głównym celem jest wspieranie inteligentnego połączenia produktów i procesów w całym łańcuchu wartości. Dzięki postępowi w dziedzinie analizy danych i uczenia maszynowego, firmy mają teraz możliwość proaktywnego analizowania danych transakcyjnych w czasie rzeczywistym. Wykorzystują wnioski do naprawy luk oraz unikania utraty przychodów – w niektórych branżach może to wynieść nawet 10%. Od autonomicznego transportu po inteligentne kontenery, efektywne składowanie w inteligentnych magazynach – to elementy czwartej rewolucji przemysłowej. Wzrastające zapotrzebowanie na produkty i usługi o wysokim stopniu personalizacji wymaga dostosowania zarówno logistyki przychodzącej. Ze względu na rosnącą złożoność tego wyzwania, konwencjonalne metody planowania i kontrolowane praktyki nie są już wystarczające.

Przemysł 4.0 a logistyka​

Czym jest Logistyka 4.0?

Logistyka 4.0 to termin odnoszący się do ulepszania i optymalizacji łańcucha dostaw, operacji magazynowych i transportowych wykorzystując technologię Przemysłu 4.0. Od robotyki po analizę danych, nowoczesne urządzenia i procesy umożliwiają operatorom logistycznym nieustanne doskonalenie swojej sieci. Według badań przeprowadzonych przez McKinsey and Company, liderzy branży logistycznej w najbliższych latach będą skupiali się na kilku obszarach technologicznych. Pierwszym obszarem jest cyfryzacja. Wewnętrzne procedury firmowe, elementy składowe produktów, kanały komunikacji i wszystkie inne istotne aspekty łańcucha dostaw przechodzą szybki proces cyfryzacji. Sam proces digitalizacji jest główną cechą charakterystyczną i umożliwia wprowadzenie innych kluczowych cech, takich jak wzrost liczby dostawców. Cyfrowe centra nadzoru pozwalają na monitorowanie danych w czasie rzeczywistym z różnych operacji logistycznych. Umożliwiają zespołowi szybką reakcję na problemy, a nawet ich wcześniejsze wykrywanie i zapobieganie.

Kolejnym obszarem jest aspekt przejrzystości. Mimo skomplikowanej struktury globalnych łańcuchów dostaw, dostępne technologie Przemysłu 4.0 przyczyniają się do zwiększenia przejrzystości całego procesu tworzenia wartości. Dzięki temu wzrostowi przejrzystości, proces podejmowania decyzji w firmie staje się bardziej efektywny i oparty na współpracy. Nie tylko procesy łańcucha dostaw, ale także zachowania partnerów korporacyjnych i klientów stają się bardziej klarowne dla przedsiębiorstwa. Istotną kwestią jest inżynieria sieciowa. Dzięki elastycznemu kształtowaniu sieci operacji logistycznych, możliwe jest ich dostosowanie i nieustanne doskonalenie. Przekłada się to na osiąganie maksymalnej wydajności i szybkości. Kolejnym obszarem jest autonomizacja. Dzięki technologiom i koncepcjom Przemysłu 4.0, maszyny i algorytmy mają zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji oraz uczeniem się. To autonomiczne podejmowanie decyzji i uczenie się opiera się na algorytmach stworzonych przez ludzi. Umożliwia to kompleksową pracę fabryk i zakładów produkcyjnych przy minimalnej interakcji między człowiekiem a maszyną.

Czym jest Logistyka 4.0?​

Kolejne obszary logistyki 4.0

Zarządzanie flotą to kolejny obszar logistyki 4.0. Postęp w technologii pojazdów ciężarowych otwiera nowe możliwości, umożliwiając łatwe udostępnianie danych kierowców i wspieranie podejmowania decyzji logistycznych. Przykładowo za pomocą telematyki i zaawansowanych systemów monitorowania. Pozwala to na dostęp do danych dotyczące kierowców, takich jak oszczędność paliwa. Mogą być wykorzystane do podejmowania świadomych decyzji logistycznych. Z tą płaszczyzną wiążę się również analityka przewoźników. Dzięki wykorzystaniu analizy danych dotyczących zewnętrznych przewoźników, producenci mają możliwość zapewnienia optymalnej wydajności oraz porównywania cen. Analityka przewoźników umożliwia ciągłe monitorowanie danych. Pozwala to producentom na dokładną ocenę i wybór najlepszych opcji przewozowych dla ich potrzeb. A to przekłada się na poprawę efektywności i możliwość uzyskania konkurencyjnych cen.

Kolejne obszary logistyki 4.0​

Przekształcający się łańcuch dostaw

Według raportu PWC Future of the Logistics Industry, aby przewyższyć konkurencję, operatorzy muszą sprostać oczekiwaniom klientów. Oczekują oni szybszej i bardziej elastycznej dostawy towarów, a także niskich lub zerowych kosztów dostawy. Aby osiągnąć ten cel, operatorzy muszą uzyskać informacje zwrotne zarówno z początku, jak i końca łańcucha dostaw. Technologie Przemysłu 4.0 ułatwiają udostępnianie danych i komunikację między operatorami, producentami a klientami. Jednym z głównych celów Logistyki 4.0 jest zapewnienie pełnej widoczności w łańcuchu dostaw. Przynosi to korzyści firmom, takie jak przykładowo analiza w czasie rzeczywistym. Planowanie popytu, pozwala na odpowiednie planowanie produkcji i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii biznesowej. Lepszy dostęp do opinii klientów, zarówno poprzez platformy e-commerce, jak i niezależne badania pomiarowe. Ten większy dostęp do danych umożliwia zespołom logistycznym ciągłe doskonalenie obsługi klienta.

Przekształcający się łańcuch dostaw​

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzani ryzykiem w łańcuchu dostaw? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tekstem na blogu Świata Przesyłek.

Zobacz Więcej Artykułów
KLIENCI B2B
SP Express Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17, 48-303 Nysa
NIP: 897-188-19-64

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855034

Operator pocztowy: B-00701
Telefon: 22 122 12 18

BANK ING:
PLN: 23 1050 1490 1000 0090 3227 7262
EUR: 98 1050 1490 1000 0090 3227 7270
BIC: INGBPLPW

Regulamin
Cennik
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn