fbpx

Rozszerzona rzeczywistość w logistyce

Rozszerzona rzeczywistość w logistyce

Rozszerzona rzeczywistość może być odpowiedzią na automatyzację procesów magazynowych. Przyczynia się do znacznego wzrostu wydajności i ograniczenia pomyłek wynikających z czynnika człowieczego.

Co to jest Rozszerzona rzeczywistość?

Wirtualna rzeczywistość to symulowane trójwymiarowe środowisko, które pozwala na eksplorację wirtualnej przestrzeni i interakcję z nią. To środowisko jest generowane za pomocą sprzętu i oprogramowania komputerowego. Niekiedy użytkownicy muszą nosić specjalne urządzenia, takie jak hełmy lub okulary, aby móc aktywnie działać w tym środowisku. Różnice między różnymi systemami rzeczywistości wirtualnej mogą być znaczące, zależnie od ich przeznaczenia i wykorzystanej technologii. Rzeczywistość rozszerzona jest czasem klasyfikowana jako rodzaj rzeczywistości wirtualnej. Wiele osób uważa ją za odrębną, lecz powiązaną dziedzinę. Poprzez wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej, możliwe jest nałożenie wirtualnych symulacji na realne środowiska w celu rozszerzenia lub ulepszenia tychże środowisk. Wirtualna rzeczywistość polega na umiejscowieniu niewielkiego ekranu, zazwyczaj o wysokiej rozdzielczości, takiego jak monitor LCD lub OLED, blisko oczu. Następnie obraz jest zniekształcany za pomocą soczewek stereoskopowych, aby wydawał się trójwymiarowy. Podczas poruszania głową, zestaw słuchawkowy śledzi położenie i orientację użytkownika, dostosowując odpowiednio efekty wizualne wirtualnego środowiska.

Co to jest Rozszerzona rzeczywistość?​

Rozszerzona rzeczywistość w logistyce

W logistyce i łańcuchu dostaw kluczowe znaczenie ma terminowość i precyzja danych. Wirtualna rzeczywistość może być użyta do przedstawienia wizualnej reprezentacji układu magazynu podczas procesu planowania, co przyczyni się do zwiększenia precyzji tych informacji. Rzeczywistość wirtualna ma olbrzymi potencjał do rewolucjonizowania łańcucha dostaw oraz branży logistycznej. Dzięki swoim unikalnym zastosowaniom i zdolnościom do radzenia sobie z wyzwaniami, które czasami stawiane są przed uczestnikami w tym łańcuchu. Jednym z ogromnych postępów rozszerzonej rzeczywistości w łańcuchu dostaw i logistyce, jest wykorzystanie jej w przechwytywaniu i wizualizacji danych. Zmienia to sposób, w jaki rozwija się produkt i dociera do klientów końcowych. Dzięki możliwościom interaktywnej wizualizacji danych trójwymiarowych, firmy z łańcucha dostaw mogą podejmować bardziej skomplikowane decyzje. Rozszerzona rzeczywistość znalazła zastosowanie w łańcuchu dostaw i logistyce poprzez wykorzystanie urządzeń w celu ułatwienia analizy i podejmowania szybkich decyzji. Przykładowo w celu rozwiązywania istotnych problemów zarówno wewnątrz organizacji, jak i między nimi.

Dzięki temu firmy działające w łańcuchu dostaw mogą skorzystać z korzyści, jakie VR przynosi. Zarówno pod względem generowania przychodów, jak i usprawniania operacji oraz procesów biznesowych w całym łańcuchu dostaw. Innym istotnym aspektem jaki płynie dla uczestników łańcucha dostaw z zastosowania rozszerzonej rzeczywistości, są inwestycje w szkolenia pracowników. Zwłaszcza w programy wykorzystujące przyszłościowe technologie edukacyjne, takie jak wirtualna rzeczywistość (VR), w celu poprawy efektywności logistycznej i dostawowej organizacji. Większość firm z branży łańcucha dostaw i logistyki zdecydowała się niedawno na wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości i odnotowała niespodziewane wyniki. Wyraźne oddanie rzeczywistości wirtualnej przynosi największą wartość w łańcuchu dostaw, umożliwiając tworzenie scenariuszy biznesowych w czasie rzeczywistym i pozwalając na zwrot inwestycji w dłuższej perspektywie.

Rozszerzona rzeczywistość w logistyce​

AR i VR w logistyce

Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości (AR), w procesie kompletacji zamówień powoduje, że proces ten jest bardziej efektywny i mniej podatny na pomyłki. Dzięki inteligentnym okularom, pracownicy mogą precyzyjnie zobaczyć, gdzie każdy przedmiot powinien zostać umieszczony na wózkach podczas kompletowania zamówień. Dodatkowo, te inteligentne soczewki utrzymują listy kompletacji zawsze w polu widzenia osoby zbierającej zamówienia, wskazując najbardziej optymalną trasę przez magazyn. To ogromne ulepszenie w porównaniu do tradycyjnego procesu. Pracownicy dotychczas korzystali z papierowych listów lub skanerów ręcznych do ręcznego wybierania produktów i ich umieszczania na wózkach. Wykorzystanie technologii AR nie tylko zmniejsza ilość błędów i przyspiesza proces kompletacji zamówień. Redukuje konieczność intensywnych szkoleń na miejscu pracy. Liderzy branży logistycznej posiadają często centra dystrybucyjne i magazyny rozsiane w różnych miejscach w kraju, a nawet za granicą. Dzięki narzędziom, takim jak VR lub AR, pracownicy są w stanie w czasie rzeczywistym podejrzeć dowolną lokalizację.

Mogą wówczas  upewnić się, że procesy przebiegają zgodnie z planem, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Jest to szczególnie istotne w przypadku sytuacji kryzysowych, które powodują zakłócenia w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) może przyczynić się do zapewnienia większego bezpieczeństwa i efektywności w procesie dostaw. Kierowcy mają za zadanie dostarczać przesyłki do centrów dystrybucyjnych na czas i bez uszkodzeń. Obecnie wykorzystuje się systemy nawigacji oraz ręczne sprawdzanie ładunku. Jednak w przypadku produktów wymagających kontroli temperatury, proces staje się jeszcze bardziej skomplikowany. Te rozwiązania są często czasochłonne i mogą powodować rozproszenie uwagi, zwiększając tym samym ryzyko wypadków. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości może znacząco usprawnić tę część procesu łańcucha dostaw.

AR i VR w logistyce​

Kolejne ułatwienie VR w logistyce

Przykładowo, technologia wirtualnej rzeczywistości (VR) może być wykorzystana do wyświetlania istotnych informacji bezpośrednio na przedniej szybie pojazdu. Dzięki temu kierowcy mogą zobaczyć alternatywne trasy, zablokowane drogi i utrudnienia w ruchu, bez konieczności spoglądania na nawigację. Nawet informacje dotyczące ładunku mogą być dostępne bez potrzeby zatrzymywania się, wchodzenia na tył ciężarówki i sprawdzania sytuacji. Kierowca przewożący ładunek o kontrolowanej temperaturze może sprawdzić, czy termostat działa poprawnie i czy temperatura zbliża się do strefy zagrożenia. VR odgrywa również istotną rolę przy punkcie dostawy. Paczki mogą być oznaczone kodami QR lub innymi skanowalnymi obrazami dla kierowców i pracowników zajmujących się rozładunkiem. Takie oznaczenia mogą zawierać informacje dotyczące wagi paczki, jej zawartości oraz instrukcji obsługi. Dzięki temu, zanim pracownik nawet dotknie konkretnej paczki, będzie już znał jej wagę, delikatność, wymaganie podpisu oraz instrukcje dostawy.

Kolejne ułatwienie VR w logistyce​

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przemysłu 4.0 w logistyce? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tekstem na blogu Świata Przesyłek.

Zobacz Więcej Artykułów
KLIENCI B2B
SP Express Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17, 48-303 Nysa
NIP: 897-188-19-64

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855034

Operator pocztowy: B-00701
Telefon: 22 122 12 18

BANK ING:
PLN: 23 1050 1490 1000 0090 3227 7262
EUR: 98 1050 1490 1000 0090 3227 7270
BIC: INGBPLPW

Regulamin
Cennik
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn