fbpx

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw to proces, który  analizuje i minimalizuje możliwe niebezpieczeństwa wiążące się z przemieszczaniem produktów wewnątrz organizacji.

Czym jest zarządzanie ryzykiem łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw dotyczy sposobu, w jaki przedsiębiorstwa kontrolują przepływ swoich towarów. Wliczają się w to procesy związane z przekształcaniem surowców używanych przez firmę w gotowe produkty lub usługi dostarczane przez nią. Obejmuje to planowanie, organizację, pozyskiwanie, zaopatrzenie, przetwarzanie i logistykę. Jednym z głównych motywów, dla których przedsiębiorstwa wprowadzają strategię globalnego zarządzania łańcuchem dostaw, jest dążenie do wzmocnienia swojej konkurencyjnej pozycji. Jednak globalizacja łańcuchów dostaw może również powodować większe ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem, ciągłością działalności i wizerunkiem. Te aspekty również wymagają należytej uwagi. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw dotyczy procesu, w którym przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu rozpoznanie, ocenę i ograniczenie ryzyka. W ramach tego procesu istnieją zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zagrożenia. Mogą  one zakłócić płynność łańcucha dostaw, dlatego ważne jest zrozumienie różnicy między nimi.

Czym jest zarządzanie ryzykiem łańcuchem dostaw?​

Zewnętrzne zagrożenia w łańcuchu dostaw

To potencjalne niebezpieczeństwa globalne dla ciągłości dostaw, które wywodzą się spoza organizacji. Charakteryzują się większą trudnością w przewidzeniu i wymagają większej ilości zasobów do pokonania. Pierwszym zagrożeniem jest ryzyko związane z popytem. Takie zagrożenie pojawia się, gdy firma nieprawidłowo oszacowuje zapotrzebowanie na swoje produkty. Wynika to z braku wiedzy na temat trendów zakupowych rok po roku lub nieprzewidywalnego popytu. Innym rodzajem ryzyka jest zagrożenie związane z zaopatrzeniem. Występuje w przypadku opóźnień lub całkowitego braku dostaw surowców, na których opiera się działalność firmy. Prowadzi to do zakłóceń w przepływie produktów. Kolejnym rodzajem zagrożeń są zagrożenia środowiskowe. Zagrożenia te wynikają bezpośrednio z problemów społeczno-ekonomicznych, politycznych, rządowych lub środowiskowych. Mają one wpływ na różne etapy łańcucha dostaw. Ryzyko biznesowe stanowi również istotne zagrożenie, które pojawia się w przypadku nieoczekiwanych zmian w jednym z podmiotów. Ma to wpływ na płynność łańcucha dostaw, na przykład zmiany w zakupach lub sprzedaży dostawcy.

Zewnętrzne zagrożenia w łańcuchu dostaw​

Wewnętrzne zagrożenia w łańcuchu dostaw

To wszystkie potencjalne ryzyka związane z łańcuchem dostaw, nad którymi firma ma kontrolę. Są one możliwe do zidentyfikowania i monitorowania. W tym celu wykorzystuje się oprogramowanie do oceny ryzyka łańcucha dostaw oraz solidne programy analityczne. Wewnętrzne ryzyko łańcucha dostaw jest łatwiejsze do kontrolowania niż ryzyko zewnętrzne. Pierwszym zagrożeniem jest ryzyko biznesowe. Wynika ono z zakłóceń w standardowym personelu, zarządzaniu, raportowaniu i innych kluczowych procesach biznesowych. Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko związane z planowaniem i kontrolą. Powstaje ono na skutek niedokładnych prognoz i ocen, oraz słabego planowania produkcji i zarządzania w firmie. Istotnym zagrożeniem w łańcuchu dostaw jest ryzyko produkcyjne. Odnosi się to do możliwości zakłócenia kluczowego elementu lub etapu przepływu pracy, co powoduje opóźnienia w harmonogramie operacji. Nie można także zapomnieć o ryzyku łagodzenia i zagrożeniu awaryjnemu. Może ono wystąpić, jeśli firma nie posiada planu awaryjnego na wypadek zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Istotne jest, aby dokładnie zrozumieć czynniki ryzyka, które mogą wpływać na łańcuch dostaw firmy. Zidentyfikowanie potencjalnych problemów, które mogą się pojawić, umożliwi lepsze opracowanie strategii zarządzania ryzykiem w obszarze łańcucha dostaw. Dostępne są technologie, które umożliwiają monitorowanie produktów w trakcie ich przemieszczania się w łańcuchu dostaw. Pozwala to na identyfikację potencjalnych czynników ryzyka. Przykładowo, niektóre rozwiązania wykorzystują analizę predykcyjną i preskryptywną. Można wtedy przekształcić dane historyczne w przydatne informacje biznesowe. Inni korzystają z interfejsów API do pobierania danych i aktualizowania statusu od zewnętrznych dostawców i źródeł danych. Umożliwia to uzyskanie pełnego i bieżącego widoku łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

Wewnętrzne zagrożenia w łańcuchu dostaw​

Strategie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

Opracowano kilka metod zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, a najpopularniejszą z nich jest wykorzystanie szablonu PPRR do zarządzania ryzykiem. Szablon PPRR stanowi narzędzie, które pomaga firmom zidentyfikować i ocenić ryzyko związane z ewentualnymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Przez wykorzystanie tego szablonu, firmy są w stanie rozpoznać potencjalne zagrożenia oraz ocenić prawdopodobieństwo i skutki tych zagrożeń. Dodatkowo, szablon zawiera wskazówki dotyczące tworzenia planów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie tych zagrożeń. Wykorzystanie szablonu PPRR umożliwia firmom poprawienie odporności swojego łańcucha dostaw. Odbywa to się poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i wdrożenie strategii mających na celu zminimalizowanie wpływu ewentualnych zakłóceń w łańcuchu dostaw. Dzięki wykorzystaniu tego szablonu, firmy mogą zwiększyć widoczność łańcucha dostaw oraz lepiej przygotować się na ewentualne zakłócenia w jego funkcjonowaniu.

Centralizacja danych w jednym miejscu to kluczowy środek do zwiększenia przejrzystości i odporności łańcucha dostaw. Poprzez utworzenie scentralizowanego repozytorium, które zawiera wszystkie informacje związane z łańcuchem dostaw, firmy mogą łatwiej monitorować przesyłki. Są w stanie również identyfikować potencjalne zakłócenia i tworzyć strategie zarządzania tymi zakłóceniami. Ponadto, centralizacja danych ułatwia wymianę informacji z partnerami w łańcuchu dostaw, co promuje współpracę i poprawia ogólną efektywność. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, przejrzystość i odporność łańcucha dostaw są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Często stosowane narzędzia zarządzania ryzykiem mogą wiązać się z wieloma trudnościami. Inwestowanie w zintegrowane rozwiązanie, które przechowuje dane w centralnym magazynie, ułatwia gromadzenie i dostęp do informacji.

Wewnętrzne zagrożenia w łańcuchu dostaw​

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezemisyjnej logistyki? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tekstem na blogu Świata Przesyłek.

Zobacz Więcej Artykułów
KLIENCI B2B
SP Express Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17, 48-303 Nysa
NIP: 897-188-19-64

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855034

Operator pocztowy: B-00701
Telefon: 22 122 12 18

BANK ING:
PLN: 23 1050 1490 1000 0090 3227 7262
EUR: 98 1050 1490 1000 0090 3227 7270
BIC: INGBPLPW

Regulamin
Cennik
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn